już obowiązujące

Zmiany zasad obliczania kar za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Od 10 maja 2013 roku obowiązuje nowa wersja „Wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.

Ponownie nowa ustawa o odpadach

Czy decyzje i zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami zachowują ważność po wejściu w życie nowej ustawy?

Czy kontroler może zabrać dyrektorowi telefon?

Komisja Europejska opublikowała niepostrzeżenie unowocześnione wyjaśnienia dotyczące prowadzonych przez nią kontroli. Najważniejsze zmiany dotyczą narzędzi IT.

Uwolnienie cen gazu dla sektora hurtowego w Polsce

19 lutego 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał komunikat w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

Firmy działające na rynku rybnym muszą gromadzić więcej informacji

Rozmowa z Joanną Krakowiak, radcą prawnym z zespołu Life Science i postępowań regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Komornik sprawdzi online stan posiadania dłużnika – na razie za naszą zachodnią granicą

Z początkiem stycznia 2013 roku weszła w życie niemiecka ustawa reformująca sposób ujawnienia majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.