zamówienia publiczne

340
29 | 04 | 2016

Modyfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – wbrew pozorom bez zmian

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych tylko z pozoru zmienia zasady modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tak naprawdę decydujące znaczenie nadal mają reguły wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i zebrane w dyrektywie 2014/24.

269
14 | 04 | 2016

Czy przystąpienie do długu jest dopuszczalne w systemie zamówień publicznych?

Zakaz zmiany wykonawcy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówień publicznych nie jest bezwzględny – doktryna i orzecznictwo wskazują wyjątki od tej zasady. Wśród nich pojawia się instytucja przystąpienia do długu. Czy w każdym przypadku przystąpienie do długu będzie dopuszczalne?

54
07 | 04 | 2016

Szczególne zasady udzielania zamówień publicznych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży

25 marca 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Wpływa ona na zasady udzielania zamówień publicznych związanych z powyższymi wydarzeniami.

332
24 | 03 | 2016

Dwuinstancyjność postępowania odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego coraz bardziej realna

Sąd Najwyższy wydał niedawno przełomową uchwałę stanowiącą o dopuszczalności skargi do sądu odnośnie do zarzutów oddalonych w uzasadnieniu wyroku KIO, ale niewspomnianych w jego sentencji. Dzięki tej uchwale wykonawcy odzyskują konstytucyjne prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz szansę na wnikliwszą – bo dwukrotną – kontrolę czynności zamawiającego.

340
03 | 03 | 2016

Kara umowna: teoria a rzeczywistość

Teoretycznie niewinny instrument przewidziany w art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego spędza sen z powiek wielu wykonawcom, także tym zaangażowanym w projekty publiczne, realizowane na podstawie umów zawieranych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Kary umowne zastrzegane są za wszelkie naruszenia umowy i w ogromnej wysokości. Nadszedł czas, aby to zmienić.

340
26 | 11 | 2015

Jak realnie udostępnić zdolność ekonomiczną?

Specyfika zasobów pozwalających na wykazanie się wymaganą w postępowaniu zdolnością ekonomiczną powoduje wątpliwości co do dopuszczalnych form ich realnego udostępnienia. Na podstawie najświeższego orzecznictwa okazuje się jednak, że sposobów na prawidłowe posługiwanie się zdolnością ekonomiczną innego podmiotu jest wiele.