zamówienia publiczne

FIDIC: Zgłoszenie roszczenia nie musi zapowiadać sporu

Zgłoszenie roszczenia nie jest przejawem negatywnego nastawienia do drugiej strony kontraktu. Wyraźne rozgraniczenie procedury rozstrzygania roszczeń od rozwiązywania sporów to jeden z podstawowych postulatów realizowanych w Nowych Warunkach Kontraktowych FIDIC opublikowanych w grudniu 2017 r.

Komentarz FIDIC-a do zmian wprowadzonych w nowej edycji warunków kontraktowych

5 grudnia 2017 r. opublikowano drugą edycję warunków kontraktowych FIDIC. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, FIDIC) niedawno udostępniła pierwszy komentarz do zmian wprowadzonych w nowej edycji.

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

W zamówieniach publicznych osoby działające po stronie zamawiającego nie mogą pozostawać w konflikcie interesów. Inaczej podlegają wyłączeniu. Wykluczony z przetargu może być też wykonawca, którego związki z zamawiającym mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting

NCBiR testuje zamówienia przedkomercyjne na rynku energetycznym. Już niedługo mogą ruszyć kolejne projekty PCP w innych sektorach. Co to są zamówienia przedkomercyjne i kto może na nich skorzystać?

Komisja rozjemstwa w sporach według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

Nowe warunki kontraktowe FIDIC kładą większy nacisk na polubowne rozstrzyganie sporów. Podejście to znalazło wyraz w zwiększeniu roli komisji rozjemstwa w sporach.

Rozstrzygnięcia inżyniera według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

5 grudnia 2017 r. podczas International FIDIC Users’ Conference w Londynie opublikowano nową edycję warunków kontraktowych FIDIC. Nowe rozwiązania zostały przewidziane między innymi w odniesieniu do zgłaszania roszczeń oraz procedury ich rozpatrywania przez inżyniera.