zamówienia publiczne

Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi coraz bliżej

W parlamencie zbliżają się do końca prace nad nową ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona wejść w życie jeszcze w tym roku.

Podwykonawstwo – nowe uprawnienia i obowiązki zamawiających

Nowe regulacje wprowadzone lipcową nowelizacją Prawa zamówień publicznych zwiększają kontrolę zamawiającego nad tym, kto faktycznie wykonuje zamówienie. Poza wprowadzeniem dodatkowych obowiązków wykonawców mogą one ograniczyć krąg potencjalnych podwykonawców, których tak jak wykonawców będą obowiązywać przesłanki wykluczenia z postępowania.

Więcej odwołań i większa kontrola sądowa decyzji zamawiających

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., otwiera szersze możliwości ochrony interesu wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej zamówień in-house

Po licznych dyskusjach nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., znacząco rozszerza możliwość udzielania zamówień typu in-house.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ogłoszona – większość nowych przepisów wejdzie w życie 28 lipca!

13 lipca w Dzienniku Urzędowym ogłoszono długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych implementującą dyrektywy europejskie. Większość nowych regulacji wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis, czyli 28 lipca. Niektóre zmiany jednak odroczono z uwagi na konieczność przygotowania się do nich. Pewne kwestie natomiast pozostają w reżimie dotychczasowych przepisów.

Stan prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE minął 18 kwietnia br. Wdrożenie dyrektyw we wskazanym terminie jest obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej. Tymczasem wciąż trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma wprowadzać do polskiego porządku prawnego regulacje ustanowione na poziomie europejskim.