własność intelektualna

Listy zgody już nie pomagają w rejestracji znaku towarowego

Urząd Patentowy, w związku ze zmianą orzecznictwa, nie zarejestruje już identycznego lub podobnego znaku towarowego, nawet w tej samej grupie kapitałowej i za zgodą uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego.

Komisja europejska proponuje patent wspólnotowy

Być może już wkrótce zapewnienie ochrony patentowej w Unii Europejskiej będzie znacznie tańsze i prostsze. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które wprowadzi patent wspólnotowy do porządku prawnego Unii Europejskiej.

Po co komu autoryzacja?

Autoryzacja jest instytucją prawną unikalną co najmniej na skalę europejską, co skwapliwie podkreślają jej oponenci. Tylko kto powiedział, że to, co polskie, musi być gorsze. Wady i zalety autoryzacji przedstawia dr Damian Flisak.

Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego

Nazwy ogólne i rodzajowe o charakterze ogólnoinformacyjnym mogą – dzięki nietypowej i niespotykanej na rynku kombinacji poszczególnych elementów – uzyskać zdolność odróżniającą, w konsekwencji stając się elementem dominującym znaku towarowego.

Prof. dr hab. Urszula Promińska: Przedsiębiorcy mają kopalnię dóbr

Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Promińską, doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Gra w kolory – różowy w znaku towarowym

Wydaje się, że już wkrótce będziemy świadkami rozstrzygnięcia, w którego tle po raz kolejny pojawi się zagadnienie koloru, tym razem różowego, jako elementu znaku towarowego.