własność intelektualna

Walka z piratami może stać się prostsza

Coraz częściej dochodzi do zatrzymań celnych podrobionych towarów. Taki wniosek płynie z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Budweiser dla browaru czeskiego

Koniec sporu o znak Budweiser. Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił sprzeciw złożony przez czeską spółkę Budweiser Budvar w związku z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego Budweiser na rzecz amerykańskiej spółki Anheuser-Busch.

Seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Prawne ABC własności intelektualnej

Co chroni prawo własności intelektualnej, wyjaśnia dr Monika Żuraw z Zespołu Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego – zagadnienia podstawowe

Jak zgodnie z prawem wprowadzić poprawki do projektu budowlanego, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych

Rozmowa z Anną Pompe, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej

Czy posługiwanie się w reklamie internetowej cudzymi znakami towarowymi jest legalne?

Użycie cudzych znaków towarowych jako słów-kluczy może stanowić naruszenie praw do znaku, jeśli odbywa się bez zgody uprawnionego, a reklama, do której słowa te prowadzą, może sugerować związki prawne lub ekonomiczne pomiędzy reklamującym a uprawnionym.