własność intelektualna

Seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Prawne ABC własności intelektualnej

Co chroni prawo własności intelektualnej, wyjaśnia dr Monika Żuraw z Zespołu Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego – zagadnienia podstawowe

Jak zgodnie z prawem wprowadzić poprawki do projektu budowlanego, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych

Rozmowa z Anną Pompe, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej

Czy posługiwanie się w reklamie internetowej cudzymi znakami towarowymi jest legalne?

Użycie cudzych znaków towarowych jako słów-kluczy może stanowić naruszenie praw do znaku, jeśli odbywa się bez zgody uprawnionego, a reklama, do której słowa te prowadzą, może sugerować związki prawne lub ekonomiczne pomiędzy reklamującym a uprawnionym.

Czy w oznaczeniach towarów można umieszczać symbole narodowe?

Symbole narodowe, tj. godło (wizerunek orła na czerwonym tle), biało-czerwone barwy oraz Mazurek Dąbrowskiego objęte są szczególną ochroną prawną.

Sama sekwencja DNA nie podlega ochronie patentowej

Uprawniony z patentu nie może zakazać wprowadzania do obrotu produktów zawierających chronioną patentem sekwencję DNA, jeżeli nie spełnia ona w tych produktach funkcji, której dotyczy patent.