usługi płatnicze

Kolejna wersja nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

Obecny projekt przewiduje m.in. zniesienie wymogu podwójnej licencji dla agentów rozliczeniowych oraz modyfikację wyjątku dotyczącego ograniczonych sieci akceptacji.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – komentarz do wybranych zagadnień

Pomimo bardzo krótkiego okresu obowiązywania ustawy o usługach płatniczych ustawodawca zdecydował się na przeprowadzenie znaczącej nowelizacji tego aktu prawnego.

Podmioty świadczące usługi płatnicze

Ustawa o usługach płatniczych wprowadza zamkniętą listę dostawców usług płatniczych, precyzując jednocześnie dopuszczalny zakres działalności poszczególnych kategorii podmiotów.

Test na stosowanie ustawy o usługach płatniczych

Z uwagi na konsekwencje, z którymi związany jest obowiązek stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych, należy dokładnie sprawdzić, czy ustawa będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych przez danego przedsiębiorcę.

Przepisy wprowadzające ustawę o usługach płatniczych

Nasz cykl artykułów dotyczących ustawy implementującej dyrektywę PSD do polskiego prawa postanowiliśmy rozpocząć od kilku komentarzy dotyczących przepisów regulujących wejście w życie nowych regulacji.

Dyrektywa PSD wreszcie implementowana

Są szanse na jednolite reguły dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. W naszym nowym cyklu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami – mają one znaczenie dla niemal wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.