usługi płatnicze

Kłopotliwa opłata

O co właściwie chodzi z opłatą interchange i czy można już się cieszyć z jej obniżenia.

HACR

Jeśli wejdzie w życie rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską, sklepy nie będą musiały akceptować wszystkich rodzajów instrumentów płatniczych, nie będą jednak mogły dyskryminować poszczególnych wydawców.

O wyjątkach

Komisja Europejska już wiele miesięcy temu sygnalizowała, że jednym z podstawowych powodów, dla których decyduje się na rewizję dyrektywy PSD, są praktyczne trudności, jakie sprawia korzystanie z przewidzianych przez nią wyjątków.

Nadchodzą trudne czasy dla operatorów bankomatów

Jeśli obecny projekt dyrektywy PSD II wejdzie w życie, operatorzy bankomatów będą musieli uzyskać status instytucji płatniczej i zawierać stosowne umowy z użytkownikami, a także wypełniać wobec nich obowiązki informacyjne.

Pieniądz elektroniczny – zbędne pojęcie?

Doradzając przy tworzeniu struktur usług płatniczych opartych na koncepcji pieniądza elektronicznego trudno uniknąć pytania o sens utrzymywania w porządku prawnym takiego pojęcia.

Nowa usługa płatnicza

Najlepszym dowodem na to, jak dynamiczny jest w tej chwili rynek usług płatniczych, są działania legislacyjne związane z tzw. overlay services – coraz bardziej popularnymi rozwiązaniami na rynku usług płatniczych.