usługi płatnicze

Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut

Kryptowaluty, waluty wirtualne, waluty cyfrowe różnią się nie tylko nazwą, ale też sposobem funkcjonowania.

Czy banki będą mogły obracać bitcoinami? Ważna opinia EBA w sprawie wirtualnych walut

W odróżnieniu od wcześniejszych wypowiedzi EBA na temat wirtualnych walut dokument zawiera nie tylko wyliczenie ryzyk związanych z wirtualnymi walutami, ale również konkretne propozycje działań legislacyjnych.

Czym są wirtualne waluty?

Poprawne ustalenie natury prawnej wirtualnych walut ma zasadnicze znaczenie dla zidentyfikowania przepisów prawa, które mają w stosunku do nich zastosowanie.

Czy Bitcoin poddaje się skutecznej regulacji prawnej?

Waluty wirtualne mają już zasięg globalny. Został on osiągnięty w niespełna 6 lat, jako że za ich formalną „datę urodzin” przyjmuje się początek 2009 roku, gdy został utworzony i publicznie udostępniony algorytm Bitcoin.

Bitcoin a prawo polskie

Upadek Mt.Gox, największej platformy obrotu bitcoinami, był niewątpliwie szokiem dla entuzjastów wirtualnych walut. Wiele wskazuje jednak na to, że wydarzenia te nie ostudzą entuzjazmu zwolenników wirtualnych walut.

Kantory internetowe muszą walczyć z praniem pieniędzy

Wśród wielu zmian wprowadzonych ostatnią dużą nowelizacją ustawy o usługach płatniczych znajduje się zmiana, która będzie miała istotne znaczenie dla kantorów internetowych.