ubezpieczenia gospodarcze

Umowa wygasa, ochrona trwa dalej?

Wygaśnięcie umowy ramowej będącej podstawą poszczególnych umów ubezpieczenia kredytów nie musi oznaczać zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.