transakcje m&a

Jedna uchwała, wiele wątpliwości

Sąd Najwyższy zdecydował o niedopuszczalności udzielania prokury łącznej jednemu prokurentowi z zastrzeżeniem obowiązku działania tylko łącznie z członkiem zarządu. Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy takiej prokury udzielili?

Pełnomocnik akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Zbliża się okres walnych zgromadzeń spółek w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Akcjonariusze nie muszą osobiście brać udziału w zgromadzeniu, mogą wydelegować na nie swojego pełnomocnika. Prawo przewiduje kilka odmienności w ustanawianiu pełnomocników w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie.

Określanie przedmiotu działalności spółki w rejestrze

Uwagi praktyczne na gruncie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Kolejne ułatwienia dla spółek handlowych – styczniowa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw

Z dniem 15 stycznia 2015 r. w życie weszła część przepisów nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca głównie regulacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie

Kwestia odpowiedzialności spółek dzielonych za zobowiązania przypisane spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym w ramach podziału przez wydzielenie wciąż nie doczekała się jednolitej interpretacji.

Specyfika ryzyka wynikającego z naruszenia prawa ochrony środowiska

Przedtransakcyjne due diligence z reguły obejmuje badanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Warto zastanowić się, dlaczego taka analiza jest konieczna i jak doniosłe konsekwencje pociąga za sobą zidentyfikowanie ryzyka w toku takiej analizy.