transakcje

O nowej propozycji zmian dotyczących prokury

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego ma na celu uregulowanie spraw związanych z prokurą łączną oraz prokurą łączną niewłaściwą, ale w obecnym kształcie zdaje się wprowadzać trochę zamieszania.

Małżonka nie należy ignorować

W transakcji nabycia udziałów lub akcji od osoby fizycznej nie można abstrahować od tego, jaki jest jej stan cywilny. Niedołożenie w tym względzie należytej staranności może mieć poważny wpływ na skuteczność transakcji.

Konsekwencje zaniechań członków zarządu

Art. 594 k.s.h., stanowiący podstawę do nakładania na członków zarządów spółek handlowych grzywny za brak realizacji wskazanych w nim obowiązków, od dawna budził wątpliwości w doktrynie. Czy niedawne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozwoli zakończyć spór dotyczący interpretacji tego przepisu?

Jeszcze o składaniu rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości związane z tym, kto powinien być adresatem oświadczenia w przedmiocie rezygnacji członka zarządu.

Czy można zostać mimowolnym członkiem zarządu spółki?

Kilka słów o tym, czy zgoda zainteresowanego ma znaczenie dla faktu powołania go do zarządu spółki i czy można zostać skutecznie „zaszczyconym” niechcianym stanowiskiem.

Jeszcze o określaniu przedmiotu działalności spółki

Mimo że umowa każdej spółki handlowej musi określać przedmiot jej działalności, nierzadko występują trudności z jego prawidłowym określeniem i ujawnieniem w rejestrze.