transakcje m&a

Czy można zostać mimowolnym członkiem zarządu spółki?

Kilka słów o tym, czy zgoda zainteresowanego ma znaczenie dla faktu powołania go do zarządu spółki i czy można zostać skutecznie „zaszczyconym” niechcianym stanowiskiem.

Jeszcze o określaniu przedmiotu działalności spółki

Mimo że umowa każdej spółki handlowej musi określać przedmiot jej działalności, nierzadko występują trudności z jego prawidłowym określeniem i ujawnieniem w rejestrze.

Jak rezygnować, by zrezygnować skutecznie?

Skuteczne złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki nie jest sprawą prostą. Do tego stopnia, że o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały w składzie siedmiu sędziów wystąpił Pierwszy Prezes SN.

Kontrola niektórych inwestycji – ochrona spółek strategicznych

Spółki o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa będą lepiej chronione przed wrogim przejęciem. 1 października 2015 r. weszła w życie ustawa, która umożliwia Ministrowi Skarbu Państwa wyrażanie sprzeciwu co do transakcji skutkujących nabyciem istotnego uczestnictwa lub dominacji w takich spółkach.

Obrót udziałami i akcjami a zezwolenie MSW

Nabywając udziały lub akcje w polskiej spółce na rzecz cudzoziemca należy zawsze zbadać, czy jest potrzebne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych. Czasem zezwolenie takie będzie niezbędne, nawet gdy nabywany jest tylko jeden udział.

Forma dokumentowa czynności prawnych

Najnowsza nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadza nową formę dokonywania czynności prawnych – formę dokumentową.