transakcje

Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych

27 października br. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych ustawą z 19 sierpnia 2011 r. Upraszczają i skracają one procedury łączenia spółek kapitałowych, łączenia transgranicznego oraz podziału spółek.

UPC może przejąć Astera, ale nie bezwarunkowo

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Astera przez UPC, ale postawił twarde warunki. Teraz wszystko zależy od tego, czy UPC w ciągu 18 miesięcy znajdzie nabywcę części sieci należącej obecnie do Astera.

O fuzjach i przejęciach – przez praktyków dla praktyków

Ukazała się pierwsza wspólna publikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska, omawiająca przebieg transakcji przejęć i fuzji – od listu intencyjnego po czynności potransakcyjne.