transakcje

Zmieniona wycena spółek celowych i projektów – nowe zasady wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Nowe propozycje dotyczące projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawione na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 29 maja 2012 roku.

Nowy standard Loan Market Association w zakresie kredytu na finansowanie nieruchomości

Proponowany przez LMA uniwersalny wzorzec kredytu na finansowanie nieruchomości może przyśpieszyć finalizowanie transakcji, zwiększyć płynność w tym segmencie rynku oraz zachęcić do wejścia na rynek nowych inwestorów.

dr Jarosław Grykiel: Forma pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych

Rozmowa z dr Jarosławem Grykielem z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy o formie pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych.

Co z wierzytelnością zlikwidowanej spółki?

Odpowiedzialność likwidatorów, członków zarządu i wspólników za zobowiązania zlikwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie każdy pamięta – odbywanie rocznych zgromadzeń oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Zbliża się 30 czerwca i wspólnicy spółek, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, powinni pamiętać o konieczności odbycia do tego dnia zwyczajnych zgromadzeń wspólników dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki.