transakcje

Likwidacja „Monitora Polskiego B”

Od stycznia 2013 roku zmniejszą się koszty przedsiębiorców związane z obowiązkami informacyjnymi. Obowiązkowe pozostanie tylko złożenie wymaganych prawem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Zgodnie z polskim prawem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Nie znaczy to jednak, że jej wspólnicy nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności osobistej.

Praktyczne konsekwencje wyboru języka umowy

Wybór języka, w którym sporządzana jest umowa między podmiotami posługującymi się różnymi językami, ma niezwykle istotne znaczenie. Determinuje on bowiem wykładnię zawartych w umowie oświadczeń woli stron.

Udostępnianie informacji poufnych w ramach transakcji M&A – aspekty antymonopolowe

Sytuacja, w której konkurenci udostępniają sobie nawzajem albo jednostronnie poufne informacje handlowe, może wzbudzić zainteresowanie organów antymonopolowych. Ma to miejsce także wówczas, gdy taki przepływ informacji następuje w związku z transakcją M&A

Szybkie pozyskiwanie spółki na potrzeby transakcji

W trakcie transakcji może się nagle okazać, że w pilnym trybie niezbędna jest spółka celowa na jej potrzeby. W takiej sytuacji warto rozważyć nabycie spółki „z półki” posiadającej wszelkie niezbędne rejestracje.