transakcje

Szybkie pozyskiwanie spółki na potrzeby transakcji

W trakcie transakcji może się nagle okazać, że w pilnym trybie niezbędna jest spółka celowa na jej potrzeby. W takiej sytuacji warto rozważyć nabycie spółki „z półki” posiadającej wszelkie niezbędne rejestracje.

Zmieniona wycena spółek celowych i projektów – nowe zasady wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Nowe propozycje dotyczące projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawione na konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki 29 maja 2012 roku.

Nowy standard Loan Market Association w zakresie kredytu na finansowanie nieruchomości

Proponowany przez LMA uniwersalny wzorzec kredytu na finansowanie nieruchomości może przyśpieszyć finalizowanie transakcji, zwiększyć płynność w tym segmencie rynku oraz zachęcić do wejścia na rynek nowych inwestorów.

dr Jarosław Grykiel: Forma pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych

Rozmowa z dr Jarosławem Grykielem z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy o formie pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych.