spory sądowe

347
09 | 02 | 2017

Przed karami umownymi można się skutecznie bronić

Taki wniosek płynie z nieprawomocnego wyroku wydanego 2 lutego 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie dotyczącej jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, oddanej do użytku w grudniu 2016 r.

345
02 | 02 | 2017

Błąd może popełnić także sąd

Szkody wyrządzone wskutek ludzkich błędów powinny być naprawiane. Są jednak takie obszary, w których uzyskanie odszkodowania z tytułu popełnionego błędu jest przeważnie trudne.

331
15 | 12 | 2016

Droższe spory z ZUS

Koniec z ryczałtowymi kosztami zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

270
15 | 12 | 2016

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia nie zawsze eliminuje ryzyko sporu sądowego

Porozumienie stron jest „najbezpieczniejszym” trybem rozwiązania umowy o pracę. Czasami zdarza się jednak, że mimo zawarcia porozumienia sprawa i tak trafia do sądu, bo pracownik podważa zawarte porozumienie, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli.

303
25 | 11 | 2016

Skutki podpisania zwrotnego potwierdzenia odbioru

Orzeczenie NSA z początku września tego roku przypomina, jak istotne w dochodzeniu swoich praw przed sądem są pozornie drobne szczegóły.

359
27 | 10 | 2016

Przedsiębiorca ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń z tytułu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Roszczenia wynikające z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (a dla planów uchwalonych przez jej wejściem w życie – w art. 36 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), przedawniają się z upływem 10 lat od dnia wejścia w życie planu niezależnie od tego, czy występuje z nimi przedsiębiorca, czy osoba fizyczna – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej przygotowanej przez prawników kancelarii.