rynki kapitałowe

Kiedy przychód przy opcjach walutowych?

Momentem powstania przychodu w przypadku kontraktów typu forward nierzeczywisty będzie dzień otrzymania zapłaty.

Pierwszy wyrok sądu na korzyść klienta, który stracił na opcjach

Sąd uznał, że brak informacji ze strony banku o ryzyku związanym z opcjami walutowymi stanowił wprowadzenie klienta w błąd. Każdą taką sprawę należy jednak rozpatrywać indywidualnie.