reprywatyzacja

Najemca zapłaci dwa razy?

Czy sądy zasadnie uznają, że to najemcy bezprawnie odebranych nieruchomości są zobowiązani do zapłaty za bezumowne korzystanie, podczas gdy to miasto stołeczne Warszawa latami korzystało z nich i nimi zarządzało? Takie stanowisko budzi kontrowersje.

Skuteczność zagranicznych aktów notarialnych w sprawach reprywatyzacyjnych

W sprawach reprywatyzacyjnych następstwo prawne po dawnych właścicielach nieruchomości bada się niekiedy w oparciu o zagraniczne akty notarialne. Warto zatem wiedzieć, od jakich czynników zależy ich skuteczność w Polsce.

Krzysztof Wiktor: W procesie reprywatyzacji nie doszliśmy jeszcze nawet do połowy

Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem, partnerem współodpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjną kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o problemach związanych z reprywatyzacją w Polsce.

Zasiedzenie wrogiem reprywatyzacji

Odzyskanie majątków ziemskich jest coraz bardziej utrudnione, gdyż Skarb Państwa może podejmować działania w celu ich zasiedzenia.

Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego

Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Odwlekanie wydania nieruchomości dekretowych

Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości dekretowych powinno torować drogę do ich zwrotu na rzecz prawowitych właścicieli. Jednak posiadacze tych nieruchomości często dążą do zawieszania postępowania windykacyjnego, by odwlec moment ich wydania.