prawo spółek

Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedynie prawidłowe zbadanie tytułu prawnego do udziałów pozwoli inwestorowi uchronić się przed niekorzystnymi skutkami nieprawidłowości w nabywaniu udziałów przez zbywcę lub jego poprzedników prawnych – pisze dr Jarosław Grykiel.

Kiedy swoboda zawierania umów jest niepełna

Co to jest „umowa podobna” do umów kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 Kodeksu spółek handlowych, analizuje Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Spółki „z półki”

Skoro „jedno okienko” jeszcze nie działa jak trzeba, warto poszukać innych sposobów na szybkie rozpoczęcie działalności.

Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa

Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych

Spółka z o.o. w 24 godziny

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców. Niewykluczone, że od 1 stycznia 2012 roku będzie możliwa błyskawiczna rejestracja spółki przez internet.

Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych

KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.