prawo spółek

Spółka z o.o. w 24 godziny

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców. Niewykluczone, że od 1 stycznia 2012 roku będzie możliwa błyskawiczna rejestracja spółki przez internet.

Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych

KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.

Zawarcie umowy spółki (podpisanie statutu) w procesie przekształcenia spółki handlowej

Jak uniknąć ryzyka związanego z niewłaściwą wykładnią przepisów dotyczących przekształcania spółek wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zmiana umowy spółki osobowej

Jakich formalności należy dopełnić przy zmianie umowy spółki komandytowej i czym taka zmiana różni się od analogicznej zmiany w spółce z o.o., wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika

Pełnomocnikiem powołanym w trybie art. 210 lub 379 k.s.h. może być inny członek zarządu, gdyż zdaniem Sądu Najwyższego nie narusza to zakazu reprezentacji spółki przez zarząd w sporze z innym członkiem zarządu.

Rutyna i nieuwaga najczęstszą przyczyną błędów

Zasady przeprowadzania rocznych zgromadzeń wspólników oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy przypomina Łukasz Koziński z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.