prawo spółek

Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. w przypadku, gdy spółka nie wykonuje swoich zobowiązań względem wierzycieli, wyjaśnia Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Księga udziałów to coś więcej niż przykry obowiązek

Prowadzenie księgi udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poza tym, że jest obowiązkowe, może również okazać się przydatne.

Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedynie prawidłowe zbadanie tytułu prawnego do udziałów pozwoli inwestorowi uchronić się przed niekorzystnymi skutkami nieprawidłowości w nabywaniu udziałów przez zbywcę lub jego poprzedników prawnych – pisze dr Jarosław Grykiel.

Kiedy swoboda zawierania umów jest niepełna

Co to jest „umowa podobna” do umów kredytu, pożyczki lub poręczenia w rozumieniu art. 15 Kodeksu spółek handlowych, analizuje Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Spółki „z półki”

Skoro „jedno okienko” jeszcze nie działa jak trzeba, warto poszukać innych sposobów na szybkie rozpoczęcie działalności.

Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa

Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych