prawo pracy

Rzecznik praw obywatelskich a ochrona dłużników

W postępowaniu egzekucyjnym inna jest sytuacja pracowników, a inna osób otrzymujących wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło. RPO zwróciła się do ministra finansów z pytaniem, czy planowana jest zmiana przepisów w tym zakresie.

Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu

Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.

Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców

Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.

Prezent od Trzech Króli

1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw, ustanawiająca nowy dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Surowe sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Co grozi pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemców i cudzoziemcowi nielegalnie pracującemu w Polsce, wyjaśnia Magdalena Świtajska z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

„Recertyfikacja” wykreślonej a działającej agencji zatrudnienia

Dlaczego warto zdążyć przed organem, wyjaśniają dr Szymon Kubiak i Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.