prawo karne

Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

Do niedawna w postępowaniu karnym brakowało środka zaskarżenia wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszego instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Od niedawna środek taki istnieje, ale został wprowadzony zbyt późno.

Czy Apple musiałby złamać zabezpieczenia iPhone’a na wezwanie polskich śledczych?

O roli producenta software’u w śledztwie i przełamywaniu zabezpieczeń własnego oprogramowania.

O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury

W ciągu ostatnich miesięcy doszło do wielu istotnych zmian w obszarze prawa karnego procesowego, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury. Warto wskazać najważniejsze zmiany w tym zakresie.

Turbulencje. O kolejnej reformie procedury karnej

Znowelizowana procedura karna nie zdążyła się jeszcze ugruntować, a już szykowana jest kolejna nowelizacja. Przywraca ona aktywną rolę sądu w postępowaniu. Zawęża krąg możliwości konsensualnego zakończenia postępowania karnego. Przewiduje szereg zmian niekorzystnych z punktu widzenia pozycji procesowej oskarżonego. Zaostrza też odpowiedzialność karną świadków, biegłych, rzeczoznawców i tłumaczy. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

Czynności obrońcy lub pełnomocnika w końcowej fazie postępowania przygotowawczego

Po 1 lipca 2015 r. znacznie wzrosło znaczenie końcowej fazy postępowania przygotowawczego z punktu widzenia właściwej reprezentacji interesów podejrzanych i pokrzywdzonych. Obrońcy i pełnomocnicy będą musieli przykładać większą wagę do czynności podejmowanych bezpośrednio przed zamknięciem śledztwa lub dochodzenia.

Umorzenie restytucyjne jako nowy środek konsensualnego zakończenia postępowania karnego

Jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym, zrekompensuje mu szkody i zadośćuczyni wyrządzonym krzywdom, a pokrzywdzony złoży wniosek, postępowanie karne przeciwko sprawcy zostanie umorzone. Nie dotyczy to jednak wszystkich sprawców ani wszystkich czynów.