Struktura transakcji

Uwagi wstępne

Kluczowe znaczenie dla powodzenia danej transakcji ma uprzednie ustalenie jej optymalnej struktury, uwzględniającej często nie tylko interesy stron, ale także interes spółki, której udziały czy też akcje są przedmiotem zbycia. Zależy to nie tylko od swobodnej decyzji inwestora, ale również od aktualnych rozwiązań prawnych, podatkowych […]

Transakcje na udziałach (share deal)

Share deal należy tłumaczyć jako transakcję nabycia praw udziałowych (udziałów lub akcji) w spółkach kapitałowych. W wyniku takiej transakcji kupujący staje się właścicielem udziałów (akcji), ale nie uzyskuje bezpośrednich praw do majątku (przedsiębiorstwa) przejmowanej spółki (poza prawem do uczestniczenia w ewentualnym podziale majątku spółki w […]

Transakcje na aktywach (asset deal)

Asset deal należy tłumaczyć jako transakcję nabycia przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. Jako asset deal określa się  często również umowy sprzedaży poszczególnych aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa, niemniej jednak transakcje fuzji i przejęć związane są z reguły ze sprzedażą całego przedsiębiorstwa bądź jego […]

Management buyout (MBO)

Management buyout (inaczej wykup menedżerski) stanowi transakcję, w wyniku której aktualni menadżerowie spółki (niekoniecznie formalnie będący członkami zarządu) przejmują nad nią kontrolę poprzez wykupienie przeważającego pakietu udziałów (akcji) w spółce – samodzielnie ze środków własnych bądź we współpracy z prywatnymi funduszami inwestycyjnymi, takimi jak fundusze […]

Leveraged buyout (LBO)

Leveraged buyout (inaczej wykup lewarowany, wykup kredytowany lub wykup wspomagany dźwignią finansową) jest rodzajem transakcji, w następstwie której inwestor zewnętrzny nabywa pakiet kontrolny udziałów (akcji) w spółce przejmowanej (target company) za środki finansowe pochodzące głównie z kredytu, przy wkładzie własnym na poziomie 15–25%. Istotną cechą […]

Łączenie

Decyzja o połączeniu spółek zapada zazwyczaj w związku z sytuacją ekonomiczną lub rynkową spółek, w celu optymalizacji zarządzania ich kosztami (uwzględniając aspekty podatkowe) lub z przyczyn związanych z restrukturyzacją organizacyjną w grupie kapitałowej. Dopuszczalność łączenia Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują, które podmioty mogą uczestniczyć w łączeniu. […]