Ograniczenia prawne

Ograniczenia wynikające z ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Zawiadomienie do organu kontroli (spółka strategiczna) W transakcjach dotyczących spółek działających w strategicznych gałęziach gospodarki należy zawsze rozważać, czy zastosowanie znajdą regulacje ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa ta wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli (obecnie minister właściwy do spraw […]