Sprawy karne

Specyfika postępowań karnych

Jakie sądy rozpoznają sprawy karne? Kto prowadzi postępowanie karne? Kto uczestniczy w postępowaniu karnym?

Pokrzywdzony

Jaki jest status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Jakie możliwości działania ma pokrzywdzony w sprawie karnej? Jakie obowiązki ma pokrzywdzony w sprawie?

Podejrzany

Kim jest podejrzany? Jakie obowiązki ma podejrzany? Z jakich praw korzysta podejrzany? Jakie środki zapobiegawcze można zastosować wobec podejrzanego?

Oskarżony

Jakie prawa ma oskarżony? Czy oskarżony może składać wnioski dowodowe, zadawać pytania osobie przesłuchiwanej i odmówić składania wyjaśnień?

Przebieg postępowania karnego

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? Co się dzieje w postępowaniu przygotowawczym, głównym, odwoławczym i wykonawczym?