Sprawy cywilno-gospodarcze

Sądownictwo w Polsce

Jak wygląda system sądownictwa w Polsce? Jakiego typu sprawy rozpoznają sądy powszechne? Czym zajmują się poszczególne sądy? Co to jest sprawa gospodarcza? Jakie sądy rozpoznają sprawy gospodarcze?

Pełnomocnicy

Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Kim jest aplikant? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych? Co obejmuje tajemnica zawodowa?

Dochodzenie roszczeń

Jakiego rozstrzygnięcia można się domagać od sądu? Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie? Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia? Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Wszczęcie postępowania

Jak długo trwa postępowanie? Kiedy sprawę rozpozna polski sąd? Czy strony mogą dokonać wyboru prawa lub sądu? Czy złożenie pozwu jest jedynym sposobem wszczęcia postępowania? Jak wskazać sąd właściwy do rozpoznania sprawy?

Pozew

Jakie wymagania musi spełniać pozew? Na jaki adres sąd doręcza pozew? Jak wygląda doręczenie pozwu, gdy pozwany ma siedzibę za granicą? Czy trzeba wnieść odpowiedź na pozew? Jaki wpływ na prowadzenie postępowania mają strony, a jaka jest rola sądu?

Dowody

Czy wszystkie dowody muszą być przedstawione od razu? Jakimi dowodami można się posługiwać? Przeprowadzenie dowodów dla postępowań zagranicznych