Arbitraż

Podstawy funkcjonowania

Jakie są najważniejsze cechy postępowania arbitrażowego? Gdzie szukać przepisów dotyczących arbitrażu? Jakie prawo stosuje sąd polubowny? Jakie wymagania powinien spełniać zapis na sąd polubowny? Na jaki sąd polubowny się zapisać?

Arbitrzy

Kto może być arbitrem? Czy można dowolnie uzgodnić liczbę arbitrów? Co zrobić, gdy przeciwnik odmawia wyznaczenia „swojego” arbitra? Czy arbiter może zostać usunięty?

Postępowanie przed sądem polubownym

Co jeżeli wszczęte zostanie postępowanie przed sądem powszechnym pomimo istnienia zapisu na sąd polubowny? Czy sąd polubowny może ocenić ważność zapisu na arbitraż? Co jeśli jakaś część sprawy nie podlega sądowi polubownemu? Jakie dowody można wykorzystać przed sądem polubownym?

Wyrok sądu polubownego i jego wykonanie

Co zrobić, gdy wyrok jest niejasny lub zawiera błędy? Co można zrobić, gdy sąd polubowny nie orzekł o części roszczenia? Jakie są przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego? Jakie są zasady wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych i jakie koszty się z tym wiążą?