pomoc publiczna

Pomoc publiczna – kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego

W drugiej połowie 2013 roku znaczącym zmianom uległy przepisy regulujące postępowanie przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu pomocy publicznej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy tej nowelizacji.

Gdy linii lotniczej brakuje pieniędzy – pomoc publiczna dla przewoźnika lotniczego

Nie tylko PLL LOT chce skorzystać z pomocy publicznej. Także w innych krajach linie lotnicze musiały szukać wsparcia u państwa. Powodzenie takiej operacji zależy przede wszystkim od tego, jak taką pomoc oceni Komisja Europejska.

Stan wykorzystania funduszy europejskich

Gdybyśmy wydawali pieniądze unijne w tym tempie, co dotychczas, to wydatkowanie funduszy na lata 2007-2013 zakończylibyśmy dopiero w sierpniu 2021 roku, wynika z październikowego raportu Business Center Club.

Źle wykorzystane dotacje trzeba zwracać na podstawie decyzji Komisji Europejskiej

Wiele podmiotów starających się o środki unijne nie ma świadomości, że w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania Komisja Europejska może odzyskać przekazane kwoty bez konieczności uzyskiwania wyroku sądowego w Polsce.