podatki

Nowy oręż do walki z wyłudzeniami podatku VAT

Uszczelnienie systemu podatkowego jest jednym z priorytetów rządu. Aktualnie toczą się konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu nowelizacji, która poszerzy katalog przestępstw w Kodeksie karnym oraz nada organom publicznym, w tym nowo powstającej Krajowej Administracji Skarbowej, szerokie uprawnienia usprawniające ich ściganie. Wszystko po to, by walczyć z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ogłoszono po raz pierwszy w styczniu tego roku i od tamtego czasu był przedmiotem wielu dyskusji i poprawek. Wreszcie 30 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do naszego systemu fiskalnego zupełnie nową daninę publiczną. Ma ona wejść w życie 1 września br. Kogo obejmie podatek od sprzedaży detalicznej, jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób będzie się go rozliczać?

Klauzula podatkowa a międzynarodowe umowy podatkowe

15 lipca wchodzą w życie przepisy na powrót (po ponad 10 latach) wprowadzające do polskiego systemu podatkowego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ich skutki będą odczuwalne nie tylko dla polskich rezydentów, lecz również dla zagranicznych podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność w Polsce.

Common Reporting Standard w polskim wydaniu

Polska wprowadzi przepisy będące implementacją nowego globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowanego przez OECD.

Trudny los amerykańskiego podatnika

Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., zmodyfikowała regulację dotyczącą odpowiedzialności za przestępstwo złożenia fałszywych zeznań. Podwyższone sankcje dotkną osoby składające fałszywe oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z wdrożenia w Polsce ustawodawstwa FATCA.

Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia

Wprowadzenie globalnego standardu OECD dotyczącego automatycznej wymiany informacji finansowych oraz doprowadzenie przez Stany Zjednoczone do ogólnoświatowej implementacji FATCA spowodowało, że struktury, które do tej pory zapewniały poufność, będą musiały partycypować w obowiązkowym, międzynarodowym systemie wymiany informacji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza trustów i fundacji.