podatki

Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia

Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, który zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT. Decyzja o przyjęciu określonej stawki podatku należy bowiem do wyłącznej kompetencji wykonawcy.

Jak długo trzeba przechowywać księgi podatkowe?

Jeżeli podatnik poniósł stratę i planuje ją rozliczać z dochodem uzyskanym w następnych latach podatkowych, musi przechowywać księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty nawet przez 11 lat.

Kontrola do kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli to przykład gry pozorów w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego

Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), nie są kosztami uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.

Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania operacji na udziałach/akcjach poprzez ich umarzanie.

Czy odsetki od pożyczek hybrydowych stanowią koszt podatkowy?

Choć obowiązujące przepisy wydają się korzystne dla podatników, kontrowersyjne orzeczenie WSA w Szczecinie nakazuje zachować dużą ostrożność przy korzystaniu z instrumentów hybrydowych.