podatki

Nowe zasady rozliczania VAT

Od początku roku obowiązują nowe zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). Wciąż budzą one wątpliwości, dlatego raz jeszcze przybliżamy najważniejsze zmiany dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i fakturowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych

Transakcje z firmami powiązanymi budzą szczególne zainteresowanie fiskusa, który może weryfikować i doszacować zadeklarowany dochód. Popularność kontroli nierynkowych transakcji między podmiotami powiązanymi będzie zapewne wzrastać.

Podmioty powiązane mają szansę na ulgę

Przy wyborze strategii dla uniknięcia podwójnego opodatkowania najlepiej kierować się praktyką rynkową i podejściem organów podatkowych.

Rok podatkowy

Rok podatkowy, a więc i obrotowy, nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. W pewnych sytuacjach może też obejmować okres inny niż 12 miesięcy. Zmiana roku podatkowego bywa korzystna ze względów podatkowych.

Skutki podatkowe umowy o subpartycypację

Bezpieczne i efektywne wdrożenie subpartycypacji wymaga nie tylko uważnego skonstruowania umowy o subpartycypację zgodnie z prawem, ale też zastanowienia się nad jej skutkami podatkowymi.

W jaki sposób zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2014 roku zwiększają atrakcyjność subpartycypacji?

Nowelizacja ustawy o CIT powinna zwiększyć popularność subpartycypacji w Polsce. Dotyczyć to będzie jednak zapewne wyłącznie subpartycypacji inicjowanej przez banki, bowiem nowelizacja ta odnosi się wyłącznie do subpartycypacji z ich udziałem.