outsourcing

Outsourcing działalności bankowej, projekt zmiany ustawy – Prawo bankowe

W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo bankowe w części dotyczącej outsourcingu bankowego. Nowelizacja ma na celu liberalizację zasad korzystania z tej instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego nadzoru.

Pułapki outsourcingu

Instytucje finansowe mogą zlecać część czynności firmom zewnętrznym, ale nie może być tak, że z banku pozostaje tylko budynek, analizuje Danuta Pajewska, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy.