outsourcing

O outsourcingu pracowniczym

Umowy outsourcingowe są w Polsce przedmiotem gorących dyskusji – szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego i poszukiwania oszczędności. Jednak popularny ostatnio tzw. outsourcing pracowniczy wymaga umiejętnego zabezpieczenia się przed ryzykiem.

Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych

Regulacje dotyczące outsourcingu w instytucjach finansowych pełnią szczególną funkcję ze względu na status tych instytucji w gospodarkach państw rozwiniętych oraz ich wpływ na funkcjonowanie w życiu gospodarczym podmiotów, które powierzyły im swe aktywa.

Na co należy zwrócić uwagę w outsourcingu usług księgowych?

Umowa z firmą świadczącą usługi z zakresu księgowości musi precyzyjnie określać zakres przekazanych obowiązków oraz zasady wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za ich realizację.

Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku

Element outsourcingu może stanowić dodatkową okoliczność, której ocena, w kontekście działalności prowadzonej przez strony transakcji, może przesądzić o właściwym zdefiniowaniu przedmiotu transakcji.

Dodatkowe zabezpieczenia udzielane przez osoby trzecie w kontraktach budowlanych w Polsce

Jedną z istotnych kwestii dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na outsourcing swoich usług w Polsce, jest zapewnienie biur dla pracowników w tym kraju. Zazwyczaj zawierają w tym celu umowę najmu.

Na co zwrócić uwagę przy outsourcingu usług księgowych

Mimo powierzenia prowadzenia księgowości profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie, przedsiębiorca jako podatnik i tak ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wobec fiskusa.