ochrona danych osobowych

Prowadzenie badania prawnego a ochrona danych osobowych

W trakcie badania prawnego poprzedzającego zawarcie transakcji kupujący często ma dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe różnych osób. Sam ten fakt może rodzić dla niego szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Nawet milion euro kary za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

29 maja 2013 roku Parlament Europejski głosuje w sprawie 4 000 poprawek do unijnego projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia a ochrona danych osobowych

Konsultując zamiar wypowiedzenia ze związkiem zawodowym, można łatwo naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych.

Wyciek danych medycznych może powodować szkody

Rozmowa z dr Ewą Butkiewicz, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych, o szansach i zagrożeniach, jakie wiążą się z powstaniem centralnego systemu informacji medycznej.

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych

Wiadomo, co zrobić, żeby móc legalnie przetwarzać dane osobowe. Gorzej jest z zaprzestaniem tego przetwarzania. Usunięcie danych nie zawsze jest możliwe. A czy bez ich usuwania można mówić o zaprzestaniu przetwarzania?

Jak pozwać naruszyciela praw w internecie, gdy znany jest tylko adres IP?

W internecie nikt nie jest anonimowy, jednak sam numer IP komputera, z którego dokonano naruszenia, nie wystarcza do skutecznego wytoczenia powództwa cywilnego. Konieczne są dane osobowe właściciela urządzenia, z którego dokonano naruszenia.