ochrona danych osobowych

Ocena skutków w zakresie danych osobowych

Od kilku lat trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wprowadza ono obowiązek przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych dla ochrony prywatności osób fizycznych.

Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights – co dalej z retencją?

8 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2006/24/WE o retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Zdaniem Trybunału dyrektywa w sposób nieproporcjonalny ingerowała w prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Prowadzenie badania prawnego a ochrona danych osobowych

W trakcie badania prawnego poprzedzającego zawarcie transakcji kupujący często ma dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe różnych osób. Sam ten fakt może rodzić dla niego szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Nawet milion euro kary za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

29 maja 2013 roku Parlament Europejski głosuje w sprawie 4 000 poprawek do unijnego projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Konsultacja zamiaru wypowiedzenia a ochrona danych osobowych

Konsultując zamiar wypowiedzenia ze związkiem zawodowym, można łatwo naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych.

Wyciek danych medycznych może powodować szkody

Rozmowa z dr Ewą Butkiewicz, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych, o szansach i zagrożeniach, jakie wiążą się z powstaniem centralnego systemu informacji medycznej.