nieruchomości

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a prawo użytkowania wieczystego

Sąd Najwyższy: „Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości”.

Krzysztof Wiktor: Po likwidacji Komisji Majątkowej do sądów może trafić blisko 200 spraw o zwrot gruntów

Gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności zapisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, doszłyby do tego roszczenia odszkodowawcze gmin wobec Skarbu Państwa.

Hipoteka: najważniejsze zmiany

20 lutego wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 131, poz.1075). Przewiduje ona liczne modyfikacje dotyczące istoty hipoteki i sposobu korzystania z tego zabezpieczenia

Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu

Zespół Prawa Nieruchomości znalazł idealne rozwiązanie dla Świętego Mikołaja.

Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci

Władający nieruchomością nie uniemożliwi już przedsiębiorstwu energetycznemu czy gazowemu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Za zajęcie nieruchomości i za ewentualne szkody związane z pracami będzie mógł jednak dochodzić odszkodowania.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego i kto jest odpowiedzialny za samowolną zmianę sposobu użytkowania, wyjaśnia Radosław Wasiak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.