nieruchomości

Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich

W Sejmie trwają prace ustawodawcze nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającej poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.

Droga administracyjna dostępna mimo umorzenia postępowania

Prawomocne umorzenie postępowania administracyjnego nie wyklucza ponownego złożenia wniosku do organu administracyjnego o wydanie decyzji stwierdzającej, że dana nieruchomość nie podpada pod przepisy dekretu rolnego.

Obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z konstytucją

Niewykonywanie obowiązku ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji, lecz indolencji tego organu.

Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego znacząco rozszerza krąg byłych właścicieli warszawskich uprawnionych do odszkodowania. Takie prawo uzyskają bowiem pozbawieni go wcześniej właściciele nieruchomości innych niż domy jednorodzinne i działki pod taką zabudowę.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie kończy problemów z Komisją Majątkową

8 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał długo odraczany wyrok w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących Komisji Majątkowej.

Roszczenie o odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne już wygasło

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucją 5-letni okres roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.