nieruchomości

Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie deweloperskiej

Obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.

Zmiany w prawie użytkowania wieczystego

Dzięki nowelizacji nastąpi przyśpieszenie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Sejm uchwalił tzw. ustawę deweloperską

31 sierpnia 2011 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającą poprawić sytuację prawną osób będących klientami deweloperów.

Sprzedaż działek bez VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega podatkowi od towarów i usług

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

Przy rozliczeniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane częstym problemem jest ustalenie, czy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia może być skutecznie podniesione nie tylko wobec wykonawcy, ale również inwestora.

Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich

W Sejmie trwają prace ustawodawcze nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającej poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.