nieruchomości

Sprzedaż działek bez VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega podatkowi od towarów i usług

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

Przy rozliczeniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane częstym problemem jest ustalenie, czy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia może być skutecznie podniesione nie tylko wobec wykonawcy, ale również inwestora.

Większa ochrona dla klientów firm deweloperskich

W Sejmie trwają prace ustawodawcze nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mającej poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.

Droga administracyjna dostępna mimo umorzenia postępowania

Prawomocne umorzenie postępowania administracyjnego nie wyklucza ponownego złożenia wniosku do organu administracyjnego o wydanie decyzji stwierdzającej, że dana nieruchomość nie podpada pod przepisy dekretu rolnego.

Obowiązek ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości jest zgodny z konstytucją

Niewykonywanie obowiązku ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie jest wynikiem naruszenia zasad poprawnej legislacji, lecz indolencji tego organu.

Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego znacząco rozszerza krąg byłych właścicieli warszawskich uprawnionych do odszkodowania. Takie prawo uzyskają bowiem pozbawieni go wcześniej właściciele nieruchomości innych niż domy jednorodzinne i działki pod taką zabudowę.