nieruchomości

Michał Barłowski: Problemów można doszukać się sporo

Rozmowa z Michałem Barłowskim, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, o możliwych problemach związanych ze stosowaniem ustawy deweloperskiej.

Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce

Od niedawna obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”) ma poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.

W księdze wieczystej można ujawnić nie tylko umowy nazwane

W obrocie nieruchomościami zawierane są zarówno umowy nazwane, uregulowane wprost w przepisach prawa, jak i nienazwane, dopuszczalne na zasadzie swobody umów. Czy taka umowa nienazwana może zostać ujawniona w księdze wieczystej?

Nieruchomości zabytkowe – prestiż czy kula u nogi?

Przed sądem w Łodzi toczy się szeroko komentowany przez media proces przeciwko właścicielowi zabytkowej willi podmiejskiej, oskarżonemu o bezprawne zburzenie budynku tuż przed formalnym objęciem go ochroną.

Uproszczona realizacja dróg publicznych kosztem właścicieli nieruchomości?

Czy ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sposób odpowiedni zabezpiecza interes wywłaszczanych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne?

Można się domagać, aby sąd ochronił wcześniejszą umowę

Przedsiębiorcy lub osoby prywatne często zawierają kilka umów dotyczących np. wynajmu czy sprzedaży tej samej nieruchomości. Jednak zawarcie kolejnej umowy może uniemożliwiać wykonanie poprzedniej. Jak rozwiązać konflikty związane z takimi umowami?