nieruchomości

Nieruchomości zabytkowe – prestiż czy kula u nogi?

Przed sądem w Łodzi toczy się szeroko komentowany przez media proces przeciwko właścicielowi zabytkowej willi podmiejskiej, oskarżonemu o bezprawne zburzenie budynku tuż przed formalnym objęciem go ochroną.

Uproszczona realizacja dróg publicznych kosztem właścicieli nieruchomości?

Czy ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sposób odpowiedni zabezpiecza interes wywłaszczanych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne?

Można się domagać, aby sąd ochronił wcześniejszą umowę

Przedsiębiorcy lub osoby prywatne często zawierają kilka umów dotyczących np. wynajmu czy sprzedaży tej samej nieruchomości. Jednak zawarcie kolejnej umowy może uniemożliwiać wykonanie poprzedniej. Jak rozwiązać konflikty związane z takimi umowami?

Kiedy można rozwiązać umowę o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

Czy niewzniesienie budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wbrew zobowiązaniu umownemu – zawsze uzasadnia rozwiązanie umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste? No to pytanie odpowie wkrótce Sąd Najwyższy.

Sprzedaż nieruchomości zagrożonej zajęciem

Udaremniać wykonanie orzeczenia sądu można nawet wtedy, gdy orzeczenie to jeszcze nie istnieje.

Czy uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej jest zawsze konieczne?

Wszystko zależy od klasyfikacji samej nieruchomości, a czasem nawet od miejsca jej położenia.