nieruchomości

Koniec monopolu Polskiego Związku Działkowców?

Trybunał Konstytucyjny pozbawił Polski Związek Działkowców przywilejów w odniesieniu do mienia państwowego i komunalnego.

Furtka dla pominiętych spadkobierców

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej może otworzyć spadkobiercom byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości pominiętym w postępowaniu reprywatyzacyjnym drogę do ponownego dochodzenia swoich praw.

W umowie przedwstępnej lepiej zastrzec zapłatę zadatku

W obrocie nieruchomościami często zawierane są umowy przedwstępne. Przepisy nie wymagają, żeby zastrzegać w nich konieczność zapłaty zadatku przez potencjalnego nabywcę. Czy jednak z praktycznych względów warto dokonać zastrzeżenia zadatku?

Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

Aby rozpocząć niektóre roboty budowlane, wystarczy je zgłosić właściwemu organowi administracji. Jednak to, w jakim terminie po zgłoszeniu można faktycznie przystąpić do robót, jest przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych.

Miasta chcą ustawy o rewitalizacji

Mija 12 lat, odkąd w Sejmie utknął projekt tzw. ustawy rewitalizacyjnej. W zamyśle jej pomysłodawców miała ona pomóc zdegradowanym obszarom miejskim podźwignąć się z upadku. Teraz ta koncepcja ma szansę powrócić za sprawą inicjatywy samorządów lokalnych.

Charakter prawny umowy deweloperskiej

Klasyfikacja prawna umowy deweloperskiej na gruncie obecnie obowiązujących aktów normatywnych jest niezwykle istotna dla właściwego skonstruowania jej postanowień oraz oceny skutków prawnych ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania.