nieruchomości

Hipoteka na udziale nie może obciążać pozostałych współwłaścicieli

Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych wskutek podziału nieruchomości, której część ułamkowa przed podziałem była obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją.

Byli właściciele latami czekają na odszkodowanie za działki przejęte pod drogi publiczne

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich stan ten może naruszać konstytucyjne prawo do słusznego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych szansą na odzyskanie nieruchomości?

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny m.in. przepis ograniczający roszczenia osób trzecich do bezprawnie odebranych nieruchomości wyłącznie do wypłaty odszkodowania lub zapewnienia nieruchomości zamiennej.

Komornik nie zawsze złoży wniosek o wykreślenie ostrzeżenia

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji. Nie dotyczy to jednak wszystkich postępowań egzekucyjnych.

Koniec monopolu Polskiego Związku Działkowców?

Trybunał Konstytucyjny pozbawił Polski Związek Działkowców przywilejów w odniesieniu do mienia państwowego i komunalnego.

Furtka dla pominiętych spadkobierców

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej może otworzyć spadkobiercom byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości pominiętym w postępowaniu reprywatyzacyjnym drogę do ponownego dochodzenia swoich praw.