najciekawsze orzeczenia

Grzelak przeciwko Polsce

Nieprowadzenie zajęć z etyki, skutkujące brakiem oceny z tego przedmiotu na świadectwie, jest w opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dyskryminacją z powodu religii.

Sąd nie może we własnym zakresie rozstrzygać kwestii bezstronności sędziów

Uniemożliwienie zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji jest niezgodne z Konstytucją.

Znak Tiffany nie dla butów

Renoma znaku towarowego może podlegać ochronie, nawet gdy znak nie jest używany na terenie RP ani nie jest przedmiotem rejestracji.