inne sądy

Renoma znaku BOTOX pod ochroną

Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji) utrzymał w mocy decyzje unieważniające prawa do znaków towarowych BOTOLIST i BOTOCYL ze względu na uznanie, że ich rejestracja narusza prawo do renomowanego znaku towarowego BOTOX.

Kolejne kolorowe znaki bez ochrony

Sąd (dawniej Sąd I instancji) stwierdził, że kombinacja kolorów żółtego i srebrnego nie może uzyskać ochrony jako znak towarowy (wyrok z 3 lutego 2011 r., sygn. akt T-299/09 i T-300/09).

Renifery znów na wolności

Sąd w Luksemburgu (dawniej Sąd I Instancji Unii Europejskiej) utrzymał w mocy decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (OHIM) w Alicante odmawiającą rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego bożonarodzeniowego renifera.