inne sądy

Jak wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego

Sąd Pierwszej Instancji (SPI) w wyroku z 16 listopada 2011 r. w sprawie T-308/06 dokonywał oceny dowodów, które mają potwierdzić rzeczywiste używanie znaku towarowego.

Google v. Copiepresse – bolesny początek wojny

Publikując bez zgody wydawców fragmenty artykułów prasowych nie można powoływać się na prawo cytatu, zwłąszcza jeśli nie podaje się autora cytowanego artykułu.

Renoma znaku BOTOX pod ochroną

Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji) utrzymał w mocy decyzje unieważniające prawa do znaków towarowych BOTOLIST i BOTOCYL ze względu na uznanie, że ich rejestracja narusza prawo do renomowanego znaku towarowego BOTOX.

Kolejne kolorowe znaki bez ochrony

Sąd (dawniej Sąd I instancji) stwierdził, że kombinacja kolorów żółtego i srebrnego nie może uzyskać ochrony jako znak towarowy (wyrok z 3 lutego 2011 r., sygn. akt T-299/09 i T-300/09).

Renifery znów na wolności

Sąd w Luksemburgu (dawniej Sąd I Instancji Unii Europejskiej) utrzymał w mocy decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (OHIM) w Alicante odmawiającą rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego bożonarodzeniowego renifera.