inne sądy

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich

Z rozporządzenia 261/2004 można wywieść prawo do odszkodowania nie tylko za odwołanie lotu, ale też za jego opóźnienie o ponad 3 godziny. Pasażerowie skwapliwie korzystają z tego prawa, a rozstrzygnięcia sądów wciąż budzą nowe kontrowersje.

Dostęp do akt leniency – kolejny akt na scenie niemieckiej

Drugi niemiecki sąd odmówił zainteresowanym dostępu do akt postępowania antymonopolowego, zwłaszcza do dowodów i wniosku leniency.

Inwestor może mieć wgląd w ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć

Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na informację o stanie sieci elektroenergetycznej w postępowaniach o przyłączenie.

Czerwona podeszwa to znak towarowy Louboutina

Tak orzekł sąd amerykański 5 września 2012 roku w sprawie z powództwa znanego projektanta butów Christiana Louboutina przeciwko domowi mody Yves Saint Laurent.

Rekomendowanie cen przez stowarzyszenia branżowe – czas na zmiany?

Stowarzyszeniom branżowym nie wolno opracowywać rekomendacji cenowych dla uczestników danej branży. Mimo to Prezes UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie opublikowania cennika przez Zarząd Koła Przewodników Sudeckich.

Radar (nie)prawdę ci powie

W postępowaniu o wykroczenie drogowe również obowiązuje zasada domniemania niewinności.