inne sądy

Biedronka przegrała w sporze domenowym

Nawet „silny” znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu ochrony we wszystkich okolicznościach.

Czy preparat odstraszający zwierzęta jest środkiem ochrony roślin?

W warunkach harmonizacji prawa dotyczącego środków ochrony roślin nie może być tak, że ten sam preparat w jednych krajach Unii jest w wolnym obrocie, a w innych na jego wprowadzenie do obrotu wymagane jest zezwolenie.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT

Ostatnio pisaliśmy, że zamawiający nie powinni kwestionować możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej ustanowionej komunikatem SWIFT. Kwestia ta była również przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Surowa kara dla Microsoftu

Niedotrzymanie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej kosztowało Microsoft ponad pół miliarda euro. Poszło o Internet Explorera.

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich

Z rozporządzenia 261/2004 można wywieść prawo do odszkodowania nie tylko za odwołanie lotu, ale też za jego opóźnienie o ponad 3 godziny. Pasażerowie skwapliwie korzystają z tego prawa, a rozstrzygnięcia sądów wciąż budzą nowe kontrowersje.

Dostęp do akt leniency – kolejny akt na scenie niemieckiej

Drugi niemiecki sąd odmówił zainteresowanym dostępu do akt postępowania antymonopolowego, zwłaszcza do dowodów i wniosku leniency.