inne sądy

Kiedy zaoferowanie jednego litra soku jest nieuczciwą praktyką rynkową?

11 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał długo oczekiwane orzeczenie pokazujące, jakie jest aktualne podejście polskich sądów do wrażliwej kwestii oznaczania cen promocyjnych.

Jak daleko sięga prawo międzynarodowe

Piętnaście tygodni trwała obszernie komentowana sprawa statku Arctic Sunrise i trzydziestu aktywistów Greenpeace. Teraz, gdy wszyscy aktywiści niebędący obywatelami Rosji opuścili ten kraj, warto spojrzeć na te wydarzenia okiem prawnika.

Biedronka przegrała w sporze domenowym

Nawet „silny” znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu ochrony we wszystkich okolicznościach.

Czy preparat odstraszający zwierzęta jest środkiem ochrony roślin?

W warunkach harmonizacji prawa dotyczącego środków ochrony roślin nie może być tak, że ten sam preparat w jednych krajach Unii jest w wolnym obrocie, a w innych na jego wprowadzenie do obrotu wymagane jest zezwolenie.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT

Ostatnio pisaliśmy, że zamawiający nie powinni kwestionować możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej ustanowionej komunikatem SWIFT. Kwestia ta była również przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Surowa kara dla Microsoftu

Niedotrzymanie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej kosztowało Microsoft ponad pół miliarda euro. Poszło o Internet Explorera.