inne sądy

Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium

Brak określenia gwaranta w treści gwarancji bankowej uniemożliwia zamawiającemu uznanie, że wadium zostało wniesione prawidłowo. Tego typu błędu nie sposób usunąć w drodze wykładni.

Czy państwo może być adwokatem środowiska?

O wpływie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie połowów wielorybów na praktykę stosowania prawa międzynarodowego.

Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?

Producenci cementu, wezwani przez Komisję Europejską do przedstawienia informacji, zarzucili jej brak dobrego uargumentowania tego wezwania i obarczenie ich nieproporcjonalnym nakładem pracy. Sprawę rozstrzygnął właśnie Sąd w Luksemburgu.

Ciąg dalszy nastąpił – SOKiK uchylił decyzję ws. PKP Cargo

W listopadzie 2013 roku pisaliśmy o wyroku SN, w którym dopuszczono badanie przez sądy uchybień proceduralnych w postępowaniu antymonopolowym. PKP Cargo ogłosiła wynikający zeń kolejny sukces.

Rejestracja domeny w złej wierze

Nieuczciwe działanie polegające na wykorzystaniu oznaczenia, do którego prawo przysługuje osobie trzeciej, do rejestracji nazwy domeny internetowej może zostać uznane za działanie w złej wierze.

Kiedy zaoferowanie jednego litra soku jest nieuczciwą praktyką rynkową?

11 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał długo oczekiwane orzeczenie pokazujące, jakie jest aktualne podejście polskich sądów do wrażliwej kwestii oznaczania cen promocyjnych.