inne sądy

Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?

W sierpniu 2015 r. Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie w sprawie statku Arctic Sunrise. Sprawa dotyczyła akcji protestacyjnej ekologów na Morzu Peczorskim w obronie środowiska naturalnego Arktyki. U podstaw sporu legło zajęcie statku i zatrzymanie przez władze rosyjskie trzydziestu uczestników protestu.

Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium

Brak określenia gwaranta w treści gwarancji bankowej uniemożliwia zamawiającemu uznanie, że wadium zostało wniesione prawidłowo. Tego typu błędu nie sposób usunąć w drodze wykładni.

Czy państwo może być adwokatem środowiska?

O wpływie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie połowów wielorybów na praktykę stosowania prawa międzynarodowego.

Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?

Producenci cementu, wezwani przez Komisję Europejską do przedstawienia informacji, zarzucili jej brak dobrego uargumentowania tego wezwania i obarczenie ich nieproporcjonalnym nakładem pracy. Sprawę rozstrzygnął właśnie Sąd w Luksemburgu.

Ciąg dalszy nastąpił – SOKiK uchylił decyzję ws. PKP Cargo

W listopadzie 2013 roku pisaliśmy o wyroku SN, w którym dopuszczono badanie przez sądy uchybień proceduralnych w postępowaniu antymonopolowym. PKP Cargo ogłosiła wynikający zeń kolejny sukces.

Rejestracja domeny w złej wierze

Nieuczciwe działanie polegające na wykorzystaniu oznaczenia, do którego prawo przysługuje osobie trzeciej, do rejestracji nazwy domeny internetowej może zostać uznane za działanie w złej wierze.