lotnictwo

Gdy linii lotniczej brakuje pieniędzy – pomoc publiczna dla przewoźnika lotniczego

Nie tylko PLL LOT chce skorzystać z pomocy publicznej. Także w innych krajach linie lotnicze musiały szukać wsparcia u państwa. Powodzenie takiej operacji zależy przede wszystkim od tego, jak taką pomoc oceni Komisja Europejska.

Agenci obsługi naziemnej – nowe otwarcie

W sektorze usług naziemnych ścierają się interesy portów lotniczych i agentów obsługi naziemnej, a także pracowników i konsumentów. Dlatego wszelkie zmiany prawne w tej dziedzinie są zwykle kompromisem godzącym interesy wielu stron.

Statek powietrzny jako przedmiot zastawu rejestrowego

Transakcje, których przedmiotem są statki powietrzne, wymagają najczęściej ustanowienia zabezpieczeń na rzecz podmiotów finansujących transakcję. Niewielka liczba takich transakcji sprawia, że jest to w Polsce temat nadal mało rozpoznany.

Prawo lotnicze – co nas czeka w 2013 roku?

Możemy się spodziewać co najmniej jednej nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Ma to ścisły związek z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych dla lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie.

Gdy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiesza koncesję

1 sierpnia 2012 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiesił bezterminowo koncesję lotniczą spółce OLT Express Poland, która organizowała przeloty czarterowe oraz regularny przewóz lotniczy pasażerów poza granice Polski.

Uruchomiono koordynację rozkładów lotów na Lotnisku Chopina w Warszawie

Koordynacja pozwoli zapewnić płynność ruchu lotniczego, ograniczyć do minimum opóźnienia samolotów oraz zmniejszyć obciążenia infrastruktury. Podmiot ubiegający się o funkcję koordynatora musi spełnić szereg warunków.